Setthasiri Pinklao Kanchana
 • Setthasiri Pinklao Kanchana
 • หลุดจากทุกความวุ่นวาย แล้วก้าวเข้าสู่บรรยากาศธรรมชาติ
  อันสงบ ร่มรื่น สำหรับชีวิตอภิรมย์ กับ 2 แบบบ้าน 
  ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงทั้งความเรียบหรู สง่างาม และการใช้ชีวิตจริง 
  สะท้อนผ่านการเลือกใช้วัสดุกระเบื้องที่เป็น Self-cleaning material 
  แต่งบน Facade ตัวบ้านทำให้ดูแลรักษาง่ายในระยะยาว 
  และทำให้บ้านดูสวยงามทรงคุณค่าเหนือกาลเวลา
 • ENTER
 • +
  _
X
X
X
X
 • {{track.currentTime | trackTime}}
  {{trackName}}
  {{track.duration | trackTime}}
  Please click on audio to play
X
Setthasiri Pinklao Kanchana
หลุดจากทุกความวุ่นวาย แล้วก้าวเข้าสู่บรรยากาศธรรมชาติ
อันสงบ ร่มรื่น สำหรับชีวิตอภิรมย์ กับ 2 แบบบ้าน 
ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงทั้งความเรียบหรู สง่างาม และการใช้ชีวิตจริง 
สะท้อนผ่านการเลือกใช้วัสดุกระเบื้องที่เป็น Self-cleaning material 
แต่งบน Facade ตัวบ้านทำให้ดูแลรักษาง่ายในระยะยาว 
และทำให้บ้านดูสวยงามทรงคุณค่าเหนือกาลเวลา
{{floorPlan.name}}
{{floorPlan.name}} FL. {{floor.floorName}}
X
{{floorPlan.allFloors.length}}
{{$index+1}}

Don't show next time.

Don't show next time

 • +
  _
 • URL for this Scene
  Press CTRL-C to copy
 • {{track.currentTime | trackTime}}
  {{trackName}}
  {{track.duration | trackTime}}
X
Setthasiri Pinklao Kanchana
หลุดจากทุกความวุ่นวาย แล้วก้าวเข้าสู่บรรยากาศธรรมชาติ
อันสงบ ร่มรื่น สำหรับชีวิตอภิรมย์ กับ 2 แบบบ้าน 
ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงทั้งความเรียบหรู สง่างาม และการใช้ชีวิตจริง 
สะท้อนผ่านการเลือกใช้วัสดุกระเบื้องที่เป็น Self-cleaning material 
แต่งบน Facade ตัวบ้านทำให้ดูแลรักษาง่ายในระยะยาว 
และทำให้บ้านดูสวยงามทรงคุณค่าเหนือกาลเวลา
lOOK around
Bangkok Thailand
X
{{floorPlan.allFloors.length}}
{{floor.floorName}}
{{floorPlan.name}}
{{floorPlan.name}} [ {{floor.floorName}}]
X
X
X
X
X
Don't want ads?                upgrade

Welcome to Setthasiri Pinklao Kanchana